Cha con ông Lê Thanh Thuấn từ nhiệm khỏi Tập đoàn Sao Mai

Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa gửi đơn từ nhiệm. ASM sẽ tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Tại văn bản đề ngày 24/3, ông Lê Thanh Thuấn đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Sao Mai nhằm đáp ứng quy định theo Luật doanh nghiệp năm 2020. "Tập đoàn Sao Mai cũng cần thiết xây dựng, đào tạo đội ngũ kế thừa, đáp ứng theo quy định của pháp luật”, theo ông Thuấn.
Bà Lê Thị Nguyệt Thu cũng đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT tại ASM nhiệm kỳ 2019 - 2024 cũng với lý do đáp ứng quy định theo Luật doanh nghiệp năm 2020.
Hiện tại ông Lê Thanh Thuấn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại ASM. Trong khi đó, con gái ông là bà Lê Thị Nguyệt Thu đang nắm giữ ghế Chủ tịch HĐQT.
Cha con ong Le Thanh Thuan tu nhiem khoi Tap doan Sao Mai
 Ông Lê Thanh Tuấn và con gái từ nhiệm khỏi Sao Mai.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào ngày 15/4 sắp tới, Sao Mai sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Thanh Thuấn và Chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Thị Nguyệt Thu.
Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 là ông Lê Văn Thành – em trai ông Thuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Theo thông tin công bố, ông Thành sinh năm 1964, hiện đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại ASM. Ngoài ra, ông Thành còn nắm giữ 973.846 cổ phiếu ASM, tương ứng tỷ lệ 0,29%.
Trong một diễn biến khác, ngày 1/3, chồng bà Lê Thị Nguyệt Thu là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy vừa được Sao Mai bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tại ASM.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN