Ngân hàng VIB sẽ trả cổ tức tiền mặt 5% vào ngày 5/5

Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt được VIB công bố là ngày 7/4, chi trả vào ngày 5/5. 
HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố Nghị quyết về lịch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, VIB đã thông qua phương án sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn lợi nhuận sau trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
Trước đó, HĐQT đã có Nghị quyết phê duyệt thực hiện phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với số tiền tạm ứng gần 2.108 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ. Ngày thực hiện chi trả là 3/3.
Ngan hang VIB se tra co tuc tien mat 5% vao ngay 5/5
 VIB chi trả cổ tức còn lại vào ngày 5/5.
Như vậy, VIB còn phải trả thêm 5% cổ tức tiền mặt còn lại cho năm 2022. VIB cho biết ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt được VIB công bố là ngày 7/4. Ngân hàng sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 5/5. 
Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, VIB cho biết sẽ sử dụng tối đa hơn 4.215 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn lợi nhuận sau trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2022 để tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.
Bên cạnh đó, VIB cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 76 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên (ESOP), tương đương tỷ lệ vốn tối đa 0,36%.
Như vậy, với phương án phát hành cổ phiếu này, VIB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 4.291 tỷ đồng, từ mức gần 21.077 tỷ lên hơn 25.368 tỷ.
Tại Đại hội được tổ chức vào ngày 15/3 vừa qua, ngân hàng cũng đã đề ra mức lợi nhuận mục tiêu là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so năm trước.
Mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VIB đạt 428.500 tỷ đổng, tăng 25% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng đạt 292.500 tỷ đồng và huy động vốn đạt 292.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 26% so với đầu năm.
Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) mục tiêu là 2,6% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 27,1%.
Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II trên 10%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN