MWG: Lãnh đạo mất thưởng, cổ đông bị giảm tỷ lệ cổ tức

MWG trả cổ tức bằng tiền năm 2022 giảm một nửa và không trả cổ tức bằng cổ phiếu so với năm 2021.
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tờ trình chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. 
Với 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến sẽ chi khoảng 732 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.
Trong bối cảnh tình hình kinh doanh đang gặp không ít thách thức, cổ tức năm 2022 của MWG đã giảm đáng kể so với năm trước. Trước đó, doanh nghiệp bán lẻ này trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 110% bao gồm 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Ngoài ra, MWG cũng phải dừng thói quen ESOP do tăng trưởng âm năm 2022.
Như vậy, cổ tức bằng tiền năm 2022 giảm một nửa và không trả cổ tức bằng cổ phiếu so với năm 2021.
MWG: Lanh dao mat thuong, co dong bi giam ty le co tuc
 MWG giảm tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2022.
Trong năm 2023, Thế giới Di động đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện trong năm 2022 (giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực từ quý 3/2023).
Trong 2 tháng đầu năm, MWG đạt 19.010 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu của 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX đã giảm 32% từ nền cơ sở rất cao cùng kỳ năm ngoái.
Ngược lại, doanh thu của BHX tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu online tăng 26% so với cùng kỳ và chiếm 3,6% tổng doanh thu của chuỗi. Về cơ cấu, chuỗi ĐMX đóng góp lớn nhất với 51%, tiếp đến là TGDĐ và Topzone với 25,5%. Chuỗi BHX chiếm 21,7% tổng doanh thu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN