Cầu đường CII ước lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 295 tỷ đồng, tăng 38%

Về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022, Cầu đường CII dự kiến sẽ đạt khoảng 482 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 31% so với cùng kỳ và lãi sau thuế ước đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 17,2%.
 
CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022.
Theo đó LGC ước tính tổng doanh thu 9 tháng đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 69% kế hoạch năm.
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ước đạt hơn 295 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với số lãi 214 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm 2021 và hoàn thành được khoảng 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Cau duong CII uoc loi nhuan 9 thang dat hon 295 ty dong, tang 38%
 
Về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022, Cầu đường CII dự kiến sẽ đạt khoảng 482 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 31% so với cùng kỳ và lãi sau thuế ước đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 17,2%.
Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Cầu đường CII cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Đầu tư Cầu đường CII tại CTCP Đầu tư Xây dựng Sài Gòn và CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
Số liệu cụ thể theo thông báo thì Cầu đường CII muốn chuyển nhượng toàn bộ gần 2,5 triệu cổ phần (chiếm 89,98% vốn điều lệ) tại CTCP Đầu tư Xây dựng Sài Gòn cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ hơn 77,14 triệu cổ phần (chiếm 50% vốn điều lệ) tại BOT Trung Lương Mỹ Thuận sang cho CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một đơn vị khác do CII chỉ định.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN