Đất Xanh Services chốt quyền trả cổ tức vào ngày 18/10

CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 41,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 vào ngày 18/10 tới đây.
Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 412 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
Tính đến 31/12/2021, Đất Xanh Services còn 942 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Dat Xanh Services chot quyen tra co tuc vao ngay 18/10
 
Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 của Đất Xanh Services đạt 4.329 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đến 23% so với cùng kỳ, còn 873 tỷ đồng.
Còn trong 6 tháng đầu năm, DXS công bố doanh thu tăng trưởng khiêm tốn đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, nhích nhẹ 1% và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 25% đạt 299 tỷ đồng chủ yếu do chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng. 
Theo ban lãnh đạo, thị trường miền Bắc đóng góp 45% doanh thu 6 tháng đầu năm 2022, tiếp theo là thị trường miền Trung với 30% nhờ tình hình hoạt động cải thiện trong quý 2; thị trường miền Nam đóng góp phần còn lại.
Về mặt LNST, thị trường miền Bắc đóng góp 50% LNST 6 tháng đầu năm 2022 nhờ vào loại hình BĐS liền thổ có biên lợi nhuận môi giới cao, trong khi thị trường miền Trung đóng góp 30% và thị trường miền Nam đóng góp 20%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN