Doanh thu 8 tháng của Petrosetco đạt gần 11.300 tỷ đồng

Petrosetco cho rằng hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm cuối năm nhờ nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện thoại, laptop vẫn ở mức cao và sự kiện iPhone 14 dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 10.
 
Tháng 8/2022, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) ghi nhận doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ lên 1.732 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng 4,3% lên 24 tỷ đồng.
Đà tăng của doanh thu chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động phân phối điện thoại và thiết bị IT, trong đó phân phối điện thoại di động tăng 55% so với cùng kỳ, đóng góp 683 tỷ đồng vào doanh thu của Petrosetco.
Doanh thu 8 thang cua Petrosetco dat gan 11.300 ty dong
 Cơ cấu doanh thu của PET trong tháng 8.
Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ lên 11.289 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 201 tỷ đồng, giảm 3,2% . Trong đó, biên lợi nhuận trước thuế giảm từ 2% về chỉ còn 1,8%.
Petrosetco cho rằng hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm cuối năm nhờ nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện thoại, laptop vẫn ở mức cao và sự kiện iPhone 14 dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 10.
Về cơ cấu doanh thu trong 8 tháng đầu năm, lĩnh vực phân phối ghi nhận doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ lên 9.982 tỷ đồng và chiếm 88,4% tổng doanh thu.
Trong đó, doanh thu lĩnh vực điện thoại di động tăng 11% so với cùng kỳ lên 4.125 tỷ đồng; doanh thu laptop ghi nhận 2.872 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; doanh thu thiết bị IT khác tăng 18% so với cùng kỳ lên 1.894 tỷ đồng; doanh thu PP và LPG đi ngang, ghi nhận 1.091 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN