BSR báo lãi hơn 6.600 tỷ đồng năm 2021, gấp 7,6 lần kế hoạch

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận lợi nhuận cả năm 2021 gấp 7,6 lần chỉ tiêu đề ra.
Năm 2021, BSR ghi nhận 101.079 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 74% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.673 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ tới 2.858 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã vượt 43% chỉ tiêu doanh thu của năm và gấp tới 7,6 lần chỉ tiêu lợi nhuận.
Riêng quý 4, BSR đạt 34.491 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 3.174 tỷ đồng, gấp tới 2,3 lần thực hiện trong quý 4/2020.
Trong kỳ, BSR có 241 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra các chi phí phát sinh đều tăng đáng kể. Kết quả, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2020.
BSR bao lai hon 6.600 ty dong nam 2021, gap 7,6 lan ke hoach
 
Ban lãnh đạo BSR cho biết diễn biến giá dầu thô liên tục tăng mạnh trong năm 2021 đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 4 nói riêng và cả năm 2021 nói chung. Bên cạnh đó, việc chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm trong những tháng cuối năm 2021 cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR. 
Trước đó, BSR cũng nhận định các gói giải pháp quản trị biến động, các kịch bản ứng phó ở mức cao nhất, nhà máy vận hành liên tục, không bị dừng do tanktop, ổn định ở công suất tối ưu. Sau quý 3 buộc phải giảm công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất về ngưỡng tối thiểu để tránh tồn kho tăng cao, song sang đầu quý 4 sức tiêu thụ của thị trường đã tăng lên đáng kể.
Nắm bắt nhu cầu, BSR đã tăng công suất nhà máy, có thời điểm nhà máy Dung Quất hoạt động ở công suất 108%, tương ứng mức trước dịch, nhờ đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong quý 4 tăng mạnh.
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của BSR đạt 66.785 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,3 lần lên 4.189 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 75% lên 13.645 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả chiếm 29.232 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 26.940 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN