Tỷ suất lãi gộp biên vọt lên gần 53%, DPM báo lãi quý 4/2021 gấp 18 lần cùng kỳ

Lợi nhuận gộp đạt 2.213 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt tới 52,7%, trong khi cùng kỳ chỉ 18,2%. Sau khi trừ các loại chi phí, DPM đạt tới 1.592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 18 lần cùng kỳ.
Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần 4.193 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp đạt 2.213 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt tới 52,7%, trong khi cùng kỳ chỉ 18,2%. Sau khi trừ các loại chi phí, DPM đạt tới 1.592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 18 lần cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần lên mức 11.602 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt mức 4.381 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên 37,7% cao hơn nhiều so mức 21% của năm trước.  Lợi nhuận sau thuế 3.030 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ. 
Ty suat lai gop bien vot len gan 53%, DPM bao lai quy 4/2021 gap 18 lan cung ky
 
Tại thời điểm 31/12/2021, DPM ghi nhận tổng tài sản hơn 13.9 ngàn tỷ đồng tại 31/12/2021, tăng mạnh 23% so đầu năm. Lượng hàng tồn kho nắm giữ 2,776 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn dồi dào đến gần 6 ngàn tỷ đồng, tăng 42%.
DPM cũng vừa quyết định chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào ngày 16/2.
 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN