Becamex muốn huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Mục đích cho lần huy động vốn trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Becamex.
HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, BCM) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021.
Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng và chia thành nhiều đợt (3-5 đợt). Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1-5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý 2-3/2021.
Becamex muon huy dong 1.500 ty dong trai phieu
 BCM sắp huy động thêm nghìn tỷ đồng.
Mục đích cho lần huy động vốn trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Becamex; cơ cấu lại nguồn vốn của Tổng công ty đồng thời phục vụ các mục đích được phép khác theo quy định của pháp luật.
Về kế hoạch sử dụng vốn, tùy thuộc nhu cầu sử dụng tại thời điểm phát hành. Cụ thể, (1) thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng; (2) thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); (3) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.
Trước đó, Becamex đã thông báo về việc phát hành 2 triệu trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 vào ngày 30/3/2021 với tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có ngày đáo hạn vào ngày 25/3/2026.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN