CKG dự kiến lãi năm 2021 tăng 38%, chia cổ tức 10%

CKG lên kế hoạch đạt doanh thu năm 2021 đạt gần 1.397 tỷ đồng và lãi sau thuế 141 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 38% so với thực hiện năm trước. 
Năm 2021, CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Corp, CKG) nhận định năm nay, dịch bệnh Covid-19 còn nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Sau khi đánh giá các yếu tố, Ban lãnh đạo đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 bằng hoặc cao hơn trên 10% ở một số chỉ tiêu.
Trong đó, kế hoạch đạt doanh thu gần 1.397 tỷ đồng và lãi sau thuế 141 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 38% so với thực hiện năm trước. Cổ tức năm nay dự kiến chia với tỷ lệ tối thiểu 10%.
CKG du kien lai nam 2021 tang 38%, chia co tuc 10%
 CKG lên kế hoach lãi tăng 38% năm 2021.
Quý đầu năm 2021, CKG đã đem về doanh thu thuần hợp nhất trên 246 tỷ đồng và lãi sau thuế 22 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 130% (gấp 2,3 lần) so cùng kỳ. Công ty giải trình kết quả đi lên nhờ trong kỳ đã đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình bàn giao nhà.
Để thực hiện mục tiêu cho năm 2021, CKG định hướng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng; tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.
Trọng tâm năm nay là tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xử lý công nợ, quyết toán công trình, xử lý hàng tồn kho, tăng cường chất lượng - tiến độ sản phẩm, phát triển thương hiệu...
Công ty tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; phát huy các thuận lợi và thế mạnh trong cạnh tranh, giữ thị phần, thu hút khách hàng mới.
Song song đó, CKG chuẩn bị nguồn lực để triển khai và thực hiện các dự án tại Tp. Rạch Giá, Tp. Hà Tiên và Tp. Phú Quốc.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN