Đồng Nai chấm dứt nhiều thỏa thuận địa điểm đầu tư

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai có văn bản số 4321 gửi Văn phòng UBND tỉnh Sở Tài Nguyên – Môi Trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhơn Trạch cùng các chủ đầu tư dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11263 đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Sở Kế hoạch – Đầu tư thông báo 3 dự án hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm ở huyện Nhơn Trạch là dự án Khu dân cư tại xã Phước An, Dự án Khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Địa ốc Long Đằng; Dự án Bến xe theo quy hoạch tại xã Phú Hội của Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai.

Theo đó, các dự án trên đã hết thời hạn thỏa thuận địa điểm, tuy nhiên nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2018 về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dong Nai cham dut nhieu thoa thuan dia diem dau tu
 Một góc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, văn bản thỏa thuận địa điểm các dự án trên không còn hiệu lực pháp lý. Trường hợp các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục thực hiện dự án, phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, có 3 dự án khác cũng hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm, không có cơ sở xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đã được Sở thông báo trước đó là: Dự án Kho xăng dầu và Cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Hữu của Công ty TNHH TM-Vận tải xăng dầu Minh Tấn; Dự án Cảng dịch vụ hàng hải khu vực cảng biển nhóm 5 tại xã Phước Khánh của Công ty TNHH TM Thiên Thạch; Dự án Bến cảng tổng hợp - hệ thống kho bãi hàng hóa tại xã Phước Khánh của Công ty CP Vận tải dầu khí Việt Nam.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN