Quảng Nam cảnh báo chủ đầu tư dự án bất động sản 'bán lúa non'

Quảng Nam cảnh báo chủ đầu tư dự án bất động sản 'bán lúa non'

12:01 | 16/05/2021
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

TOP TIN BÀI HoT NHẤT 24h