Video: 5 cuộc đại tuyệt chủng trên Trái đất đã diễn ra như nào?

Có 5 sự kiện tuyệt chủng đã diễn ra hàng triệu năm trước, nhưng các nhà khoa học lo sợ sự kiện tuyệt chủng lần thứ 6 có thể xảy ra trong 240 đến 540 năm tới.
>>>Mời độc giả xem video:
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN