Chuyến bay khinh khí cầu diễn ra thế nào những năm 1930?

Những bức ảnh đăng trên trang Rare Historical Photos cho thấy, việc đi lại bằng đường không diễn ra trên chiếc khinh khí cầu Hindenburg vào những năm 1930.
Chuyến bay trên khinh khí cầu diễn ra thế nào những năm 1930?

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN