Vụ mất rừng ở Đắk Nông: Mất 2.000 ha, chỉ phát hiện được 6 ha rừng bị phá

Theo hồ sơ do Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cung cấp, từ năm 2013 đến tháng 3/2021 đơn vị đã phát hiện được 8 vụ phá rừng với tổng diện tích bị phá là 3,1 ha. Năm 2019, phát hiện và phối hợp với đoàn 12 của UBND huyện Đắk G’long giải tỏa là 11 vụ với tổng diện tích 2,9 ha.

Như đã đưa tin, Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận thanh tra số 3318 về công tác quản lý - sử dụng đất, quản lý - bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Viện KHLN NTB-TN).

Tại kết luận này,  Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường đã chỉ ra nhiều vấn đề trong việc giao đất rừng phòng hộ xung yếu cho Viện KHLN NTB-TN thực hiện dự án thành lập Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắk P’lao, thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh.

Theo đó, tại biên bản thỏa thuận năm 2003 giữa Viện KHLN NTB-TN với đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, diện tích thống nhất giao cho Viện KHLN NTB-TN là 3.280 ha tại 4 tiểu khu. Trong đó, tiểu khu 1780 là 954 ha, tiểu khu 1788 là 594 ha, tiểu khu 1792 là 832 ha và tiểu khu 1802 là 900 ha.

Tờ trình ngày 26/12/2003 của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ, nay thuộc địa phần tỉnh Đắk Nông) về việc thu hồi và giao 3.280 ha cho Viện KHLN NTB-TN thì số liệu tăng lên đến 4.724 ha.

Cụ thể, các vị trí giao nằm tại 4 tiểu khu trên gồm: tiểu khu 1780 là 1.146 ha, tiểu khu 1788 là 924 ha, tiểu khu 1792 là 850 ha và tiểu khu 1802 là 1.803 ha.

Dựa vào tờ trình của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 2 quyết định số 4459 và 4460 để thu hồi và bàn giao diện tích 3.280 ha cho Viện KHLN NTB-TN.

Tuy nhiên, Điều 1 tại quyết định số 4460 về số liệu diện tích vẫn ghi nhận theo tờ trình của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT, chênh lệch so với diện tích thu hồi - giao đất rừng lên đến 1.444 ha đất rừng.

Vu mat rung o Dak Nong: Mat 2.000 ha, chi phat hien duoc 6 ha rung bi pha
 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Internet.

Thanh tra Sở TNMT tỉnh kết luận, Viện KHLN NTB-TN để mất hơn 2.052 ha rừng. Trong đó giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 1/2015 để mất 1.822 ha rừng và giai đoạn từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2020 tiếp tục để mất 230 ha.

Theo hồ sơ do Viện KHLN NTB-TN cung cấp, từ năm 2013 đến tháng 3/2021 đơn vị đã phát hiện được 8 vụ phá rừng với tổng diện tích bị phá là 3,1 ha. Năm 2019, phát hiện và phối hợp với đoàn 12 của UBND huyện Đắk G’long giải tỏa là 11 vụ với tổng diện tích 2,9 ha.

Còn hồ sơ do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G'long cung cấp, tại lâm phần do Viện KHLN NTB-TN quản lý đã phát hiện 6 vụ phá rừng, với tổng diện tích rừng bị phá 2,1 ha.

Bên cạnh đó, dù là đơn vị được giao bảo vệ rừng nhưng từ năm 2017 trở về trước, Viện KHLN NTB-TN lại không có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Thanh tra kết luận, giai đoạn từ khi được giao đất, rừng trên thực địa từ năm 2005 đến 2013, Viện KHLN NTB-TN không cung cấp được hồ sơ về việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng. Từ năm 2014 đến năm 2021, đơn vị lập phương án quản lý, bảo vệ rừng tập trung nhưng không xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 27 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN