Video: 86% tài khoản Google Cloud bị hack để đào coin

Google cho biết, hiện tại có đến 86% trong số 50 phiên bản Google Cloud đang bị Hacker tấn công với mục đích đào tiền điện tử.
>>>Mời độc giả xem video: 

 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN