Trương Huệ Vân giữ vai trò gì trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát?

Là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân nhận lệnh thành lập hàng loạt công ty "ma" với mục đích "rút ruột" SCB và đã chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trương Huệ Vân lập công ty "ma" chiếm đoạt nghìn tỷ đồng.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN