Phú Quốc kiểm tra rà soát văn bằng của cán bộ, công chức

Chính quyền huyện đảo Phú Quốc yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp cùng ngành giáo dục và các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ trong toàn huyện.
Sáng 14/8, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, ông đã ký công văn chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp cùng ngành giáo dục và các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức.
Phòng Nội vụ huyện Phú Quốc được giao kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc; UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức tại địa phương.
Kết quả rà soát báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/9, gồm báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản photo các loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.
Gia Hân

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN