Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua đời lúc 3h25 ngày 19/2 tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi xác nhận thông tin trên vào sáng 19/2.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11/11/1942. Ông còn có tên gọi khác là Hai Nghĩa.

Từ năm 1960, ông bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh viên. Năm 1962, thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Nguyen Pho thu tuong Truong Vinh Trong tu tran
 Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Tháng 10/1964, ông được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban giáo dục. Sau đó, được bầu Tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1968, được cử làm Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre. Năm 1973, được cử đi học Trường Tuyên huấn miền Nam. Năm 1975, được cử ra Bắc, theo học Trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội. Năm 1978, được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1982, đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm. Trong thời gian này, được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986), được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII (1991), được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1998, được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tháng 7/2000, được Bộ Chính trinh điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Năm 2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng lần X, tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tháng 6/2006, được Quốc hội phê chuẩn để nghị bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ. Tháng 8-2011, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ về nghỉ chế độ.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI và XII.

Gia Hân

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN