TNG có lãi hơn 12 tỷ đồng tháng 1/2021

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố BCTC tháng 1/2021 với doanh thu 318 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. 
Giá vốn tăng cao hơn nên lãi gộp giảm 14% xuống 43,8 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 19,7% về 13,8%.
Doanh nghiệp giảm mạnh chi phí bán hàng từ 10,3 tỷ xuống 6 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng giảm từ 17,3 tỷ về 14,6 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 12,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
Tài sản tại ngày 31/1 đạt mức 3.655 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với đầu năm, trong đó 2.496 tỷ đồng là nợ phải trả. Công ty vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 1.355 tỷ đồng và nợ dài hạn là 531 tỷ đồng.
TNG co lai hon 12 ty dong thang 1/2021
Nguồn: TNG. 
Năm 2020, TNG ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2019.
Theo kế hoạch ban đầu, TNG đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.
Riêng trong quý 4, doanh thu của TNG giảm 9% về 955 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh tại châu Âu, dẫn tới một số đơn hàng của khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán từ 1-2% so với giá ban đầu. Các chi phí dự phòng tăng 5 tỷ so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, đối với lao động công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ đúng theo hợp động và quy định của nhà nước. Chính vì vậy, lợi nhuận giảm trong quý 4 giảm mạnh 59% so với cùng kỳ về còn hơn 23 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN