Cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế ở Đồng Nai bị bắt

Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã bắt giam cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện KSND tỉnh Đồng Nai để làm rõ hành vi đưa hối lộ.
 Cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế ở Đồng Nai bị bắt.

Hồng Hải

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN