CSGT Hậu Giang phạt nồng độ cồn 25 công chức, có cả bí thư huyện

Theo thống kê trong năm 2023, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã xử phạt, xử lý 25 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Hậu Giang phạt nồng độ cồn 25 công chức, viên chức, có cả bí thư huyện.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN