Nữ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch xin nghỉ phép sau khi mất hơn 170 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã có đơn xin nghỉ phép sau khi bị mất 170 tỷ đồng.

Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bất ngờ xin nghỉ phép sau khi mất hơn 170 tỷ đồng


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN