BR-VT: 4 gói thầu tiền tỷ tại huyện Xuyên Mộc có về tay Minh Tuấn?

Chỉ tính từ đầu tháng 5/2024 đến nay, Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Tuấn đã tham dự 10 gói thầu tại Xuyên Mộc, được công bố trúng 5 gói, còn tới 4 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy ...
“Một mình một ngựa” chờ kết quả 4 gói thầu
Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ tính riêng tháng 5/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn (Công ty Minh Tuấn) đã tham gia 10 gói thầu, tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đều chỉ duy nhất nhà thầu này tham dự và trúng. Trong số 10 gói thầu này, có tới 9 gói, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư.
Hiện nay, nhà thầu đã được công bố trúng 5 gói thầu, còn 4 gói đang chờ kết quả, 1 gói hủy.
BR-VT: 4 goi thau tien ty tai huyen Xuyen Moc co ve tay Minh Tuan?
Gói thầu xây dựng, có giá 11,126 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường ấp Thạnh Sơn Đ2A, 2A -25A, 2A- TTr, đường Phước Tân - Phước Bửu, xã Phước Tân bị hủy do nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT. Nguồn MSC

Trong đó, gói thầu xây dựng, có giá 11,126 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường ấp Thạnh Sơn Đ2A, 2A -25A, 2A- TTr, đường Phước Tân - Phước Bửu, xã Phước Tân. Tại gói thầu, cũng chỉ duy nhất Công ty Minh Tuấn dự thầu.
Ngày 23/5/2024, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, Nguyễn Hữu Lâu ký Quyết định số 419/QĐ- BQLDA hủy gói thầu nêu trên, với lý do:
“Sau khi tổ chức đấu thầu và đánh giá E-HSDT (TBMT số IB2400100720), Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (bên mời thầu) đã có Tờ trình số 715/TTr-ĐT ngày 17/5/2024 đề nghị chủ đầu tư hủy thầu, vì lý do “nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT (đính kèm HSDT bảo lãnh dự thầu số NP 194381 ngày 02/5/2024 của Agribank - Chi nhánh Xuyên Mộc); đảm bảo dự thầu nhà thầu đính kèm không đáp ứng các điều kiện bảo lãnh theo yêu cầu HSMT, cụ thể không đáp ứng đủ các nội dung cam kết tại Mẫu số 04A đính kèm HSMT”...”.
Ngoài gói thầu bị hủy nêu trên, nhà thầu này còn 4 gói đang chờ kết quả:
Ngày 15/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Lithaco Vũng Tàu (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu xây dựng, có giá hơn 12,058 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đường và mương thoát nước Thèo Nèo - dốc Lết, xã Bình Châu, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 13,9 tỷ đồng, tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 22/2/2024; duy nhất Công ty Minh Tuấn dự thầu với giá 11,827 tỷ đồng.
BR-VT: 4 goi thau tien ty tai huyen Xuyen Moc co ve tay Minh Tuan?-Hinh-2
Biên bản mở thầu gói thầu xây dự và thiết bị, có giá 12,860 tỷ đồng thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa TTVH và sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Lâm. Nguồn MSC
Ngày 18/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (chủ đầu tư) và Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu xây lắp, có giá 12,343 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường ấp Việt Kiều VK4, VK5, VK6, VK7, VK18, VK19, xã Phước Tân, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 14 tỷ đồng, tại Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 22/2/2024; duy nhất Công ty Minh Tuấn dự thầu với giá 12,123 tỷ đồng.
Ngày 20/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (chủ đầu tư) và Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu xây dự và thiết bị, có giá 8,607 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Gói thầu thuộc Dự án Xây mới nhà đa năng - Trường THCS Hòa Hưng, xã Hòa Hưng, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 10 tỷ đồng, tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 12/3/2024; duy nhất Công ty Minh Tuấn dự thầu với giá 8,351 tỷ đồng.
Ngày 23/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (chủ đầu tư) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lập Phương (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu xây dự và thiết bị, có giá 12,860 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa TTVH và sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Lâm, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 14,950 tỷ đồng, tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 3/4/2024; duy nhất Công ty Minh Tuấn dự thầu với giá 12,634 tỷ đồng…
5/10 gói thầu đã về tay Công ty Minh Tuấn
Ngoài những gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, mới đây (22/5), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định số 414/QĐ-BQLDA Công ty Minh Tuấn trúng gói thầu xây dựng và thiết bị với giá 11,370 tỷ đồng, thực hiện trong 180 ngày (giá gói thầu 11,576 tỷ đồng).

BR-VT: 4 goi thau tien ty tai huyen Xuyen Moc co ve tay Minh Tuan?-Hinh-3
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định số 414/QĐ-BQLDA Công ty Minh Tuấn trúng gói thầu xây dựng và thiết bị với giá 11,370 tỷ đồng. Nguồn MSC 
Gói thầu thuộc Dự án Xây dựng 3 đập dâng đông lộ 329, suối cầu 5, xã Hòa Hiệp, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 13,5 tỷ đồng, tại Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 4/3/2024.
Trước đó 2 ngày (20/5), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định số 402/QĐ-BQLDA Công ty Minh Tuấn trúng gói thầu xây dựng với giá 12,247 tỷ đồng, thực hiện trong 180 ngày (giá gói thầu 12,518 tỷ đồng).
Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT các ấp Phú Hòa, Phú Bình, Phú Lộc, Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 14 tỷ đồng, tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 19/3/2024.
Ngày 13/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định số 384/QĐ-BQLDA Công Minh Tuấn trúng gói thầu xây dựng với giá 11,7 tỷ đồng, thực hiện trong 180 ngày (giá gói thầu 11,946 tỷ đồng).
Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT các ấp Phú Hòa, Phú Bình, Phú Tâm, Phú Quý, Phú Tài, xã Hòa Hiệp, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 13,9 tỷ đồng, tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 04/3/2024.
Ngày 6/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định số 346/QĐ-BQLDA Công ty Minh Tuấn trúng gói thầu xây dựng với giá 11,807 tỷ đồng, thực hiện 150 ngày (giá gói thầu 11,898 tỷ đồng).
Gói thầu thuộc Dự án Đường liên ấp Bà Rịa - Tân Trung nối dài, đường GTNT, ấp Tân An, xã Phước Tân, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 13,832 tỷ đồng, tại Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 29/2/2024.
Ngoài những gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư, ngày 6/5, Công ty Minh Tuấn được Phòng Dân tộc huyện Xuyên Mộc phê duyệt Quyết định số 32/QĐ-PDT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng, có giá 8.739 tỷ đồng, thực hiện trong 90 ngày (giá gói thầu 8,918 tỷ đồng).
Gói thầu thuộc Dự án Đường từ Quốc lộ 55, thuộc địa bàn Ấp 4 đi suối Bà Bầu, xã Bưng Riềng, được UBND huyện Xuyên Mộc đầu tư 10,088 tỷ đồng.
Dự án được đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân trong khu vực tuyến đi qua, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa, nông sản, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt dự án tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 3/4/2024; giao Phòng Dân tộc huyện Xuyên Mộc chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.
Năng lực nhà thầu?
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn (địa chỉ tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thành lập năm 2003 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp; người đại diện pháp luật là bà Nguyên Thị Thuận.

BR-VT: 4 goi thau tien ty tai huyen Xuyen Moc co ve tay Minh Tuan?-Hinh-4
Trụ sở công ty Minh Tuấn. Ảnh Ngọc Lâm 
Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2014 đến nay, công ty đã tham gia 191 gói thầu, trúng 170 gói, trượt 16 gói, 4 gói đang chờ kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.801 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 2.523 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 278 tỷ đồng.
Là nhà thầu đứng chân tại địa phương nên công ty thường xuyên dự thầu và trúng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công ty Minh Tuấn từng “đấu” với 23 nhà thầu, thắng 22/35 gói; liên danh với 4 nhà thầu, thắng 4/4 gói...
Đơn vị là khách hàng thường xuyên của một số bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Thọ, trúng 47/48 gói thầu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, trúng 50/58 gói thầu; Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Nam Long, trúng 18/18 gói thầu; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lập Phương, trúng 16/17 gói thầu và một số bên mời thầu khác như Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Hùng Cường, Công ty TNHH Xây dựng Trí Đức…
Nhà thầu đang thực hiện:
Gói thầu Xây dựng, thuộc Dự án Đường giao thông Ấp 5, Ấp 6, xã Hòa Bình/67 hộ dân, do Phòng Dân tộc huyện Xuyên Mộc là chủ đầu tư, có giá hơn 11 tỷ đồng (giá gói thầu 11,378 tỷ đồng);
Gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Đường GTNT ấp Tân An, xã Phước Tân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư, có giá 10,959 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 11,394 tỷ đồng);
Gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường, ấp Bà Rịa BR-2B, BR-8, BR-24, BR-27, xã Phước Tân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư, có giá 12,671 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 13,191 tỷ đồng)…
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN