Truy nã 1 nguyên Phó Giám đốc thuộc ngân hàng Đông Á

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng TMCP Đông Á.

Bộ Công an truy nã nguyên Phó giám đốc thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN