Thầy giáo hiếp dâm 5 nam sinh tiểu học ở Đồng Tháp

Lợi dụng là giáo viên chủ nhiệm, Lê Văn Hùng ở Đồng Tháp đã hiếp dâm nhiều lần 5 nam sinh từ năm 2020 đến 2022.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN