Hàng dài xe công an hư hỏng nằm chờ sửa chữa

Gần 30 chiếc xe công vụ của ngành công an đã cũ nát và hư hỏng xếp hàng, nối đuôi nằm chờ sửa chữa ở đại lý Suzuki khu công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức.
Hà Nội: Hàng dài xe công an hư hỏng nằm chờ sửa chữa

Thiên Tuấn - Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN