Con rể ‘hờ' hiếp dâm ‘mẹ vợ’ có bị xem là có tính chất loạn luân?

Theo VKSND Tối cao, chỉ xác định mối quan hệ con rể - mẹ vợ kể từ khi nam, nữ có đăng ký kết hôn, trừ trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 123/2015.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN