VSH phải trả 28 tỷ đồng liên quan vụ kiện với nhà thầu Trung Quốc

Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh phải trả tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng cho các khoản phải trả theo phán quyết.
CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) công bố thông tin liên quan tới vụ kiện với nhà thầu Trung Quốc.
Theo đó, ngày 9/4/2019 Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã nộp đơn khởi kiện lại Tổ hợp Nhà thầu – gồm Viện thiết kế Hydro China Huadong và Công ty TNHH Cục đường sắt số 18 Trung Quốc – kiện VSH đến Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.
Ngày 15/11/2019, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh nộp văn bản rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong đơn khởi kiện đã nộp Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam trước đó.
VSH phai tra 28 ty dong lien quan vu kien voi nha thau Trung Quoc
 VSH buộc bị trả hơn 28 tỷ đồng.
Ngày 16/9/2022, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã nhận được phán quyết cuối cùng đề ngày 14/9/2022 của Hội đồng trọng tài giải quyết vụ kiện. Theo phán quyết này, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh phải:
- Thanh toán cho Tổ hợp nhà thầu các chi phí phát sinh mà Tổ hợp nhà thầu phải gánh chịu trong vụ kiện là 933.112,18 USD, tương đương hơn 22 tỷ đồng. 
- Hoàn trả Tổ hợp Nhà thầu phí trọng tài và chi phí cho việc xét xử vụ kiện là hơn 6,48 tỷ đồng.
Tạm tính theo tỷ giá USD hiện tại, thì Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh phải trả tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng cho các khoản phải trả theo phán quyết.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN