Vingroup lãi 516 tỷ đồng trong quý 2

Riêng quý 2/2022, Tập đoàn Vingroup báo doanh thu sụt giảm 63% còn 13.854 tỷ, lãi sau thuế ở mức 516 tỷ đồng giảm so với con số 602 tỷ đồng của quý cùng kỳ.
 
Tập đoàn Vingroup (VIC) báo tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 32.083 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và sẽ được bàn giao nhiều trong nửa sau năm nay. Trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt.
Khấu trừ các chi phí thì lợi nhuận trước thuế bán niên của tập đoàn đạt 3.334 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.028 tỷ đồng, giảm 30% so nửa đầu năm 2021.
Vingroup lai 516 ty dong trong quy 2
 
Riêng quý 2/2022, Tập đoàn Vingroup báo doanh thu sụt giảm 63% còn 13.854 tỷ, lãi sau thuế ở mức 516 tỷ đồng giảm so với con số 602 tỷ đồng của quý cùng kỳ.
Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 508.609 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu nhờ tiền cọc từ khách mua bất động sản dành cho các dự án vừa mở bán.
Nợ phải trả tăng lên 376.602 tỷ lên 268.812 tỷ, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên gần 46.000 tỷ, vay dài hạn thì nhích nhẹ từ 102.011 tỷ lên 111 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN