VDSC: Giá trị hợp lý cho NKG ở mức 48.000 đồng/cp

Giá trị hợp lý của VDSC dành cho NKG của Thép Nam Kim là 48.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời là 29% tính đến giá đóng cửa vào ngày 13/12.
VDSC dự báo sản lượng bán hàng đạt khoảng 306.000 tấn sản phẩm trong quý 4, tăng 10,7% QoQ, trong đó sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu lần lượt tăng 70% QoQ và -2,9% QoQ.
Công ty vẫn ưu tiên thị trường nước ngoài trong Quý 4 do xuất khẩu mang lại biên lợi nhuận gộp cao hơn so với thị trường trong nước và cho phép công ty giảm thiểu rủi ro nợ khó đòi và các khoản phải thu. NKG dự kiến duy trì tỷ trọng xuất khẩu trong tổng sản lượng bán hàng ở mức 75%-80% trong quý 4.
VDSC: Gia tri hop ly cho NKG o muc 48.000 dong/cp
 
Về cơ cấu xuất khẩu, VDSC kỳ vọng công ty gia tăng tỷ trọng của Bắc Mỹ trong quý 4/2021 và quý 1 năm 2022 do biên lợi nhuận gộp cao hơn. Xu hướng này có thể bù đắp một phần biên lợi nhuận thấp hơn ở châu Âu.
Biên lợi nhuận gộp của xuất khẩu có thể duy trì ở mức 16,5% trong 4Q2021 và 16,0% trong 1Q2022, thấp hơn một chút so với mức 19,0%-21% trong 2Q và 3Q2021.
Trong năm 2022, VDSC kỳ vọng rằng sản lượng tiêu thụ của NKG trong mảng tôn mạ và ống thép sẽ tăng trưởng lần lượt 4,0% và 8,8% lên 1,0 triệu tấn và 159.000 tấn. Xuất khẩu có thể chiếm 66% tổng sản lượng tiêu thụ, giảm so với mức ước tính 68% vào năm 2021.
Lợi nhuận của NKG có thể sụt giảm do giá thép ở châu Âu suy yếu và giá bán có thể điều chỉnh do giá quặng sắt giảm, tuy nhiên, chi phí vận chuyển thấp hơn có thể hỗ trợ LNST.
VDSC dự phóng biên lợi nhuận gộp của NKG có thể giảm từ mức khoảng 16,4% năm 2021 xuống 11,9% năm 2022, trong đó biên lợi nhuận gộp từ xuất khẩu có thể giảm từ mức khoảng 17,8% năm 2021 xuống 14,6% năm 2022.
Bên cạnh đó, sự gián đoạn của hoạt động logistics có thể được giải quyết dần, giúp giảm chi phí vận tải, vốn chiếm 92% chi phí bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2021. Do đó, chỉ số chi phí bán hàng/doanh thu có thể giảm từ mức khoảng 4,8% năm 2021 xuống 4,0% năm 2022.
VDSC: Gia tri hop ly cho NKG o muc 48.000 dong/cp-Hinh-2
 
VDSC sử dụng hai phương pháp để đánh giá cổ phiếu: FCFF và PE. Trong phương pháp FCFF, áp dụng WACC là 12,4% và exit EV/EBITDA là 6,5 lần và đưa ra giá mục tiêu là 48.300 đồng/cổ phiếu.
VDSC áp dụng tỷ lệ P/E là 5,7, thấp hơn khoảng 35% so với mức trung bình 5 năm là 8,8 cho EPS năm 2022. Giá mục tiêu theo phương pháp P/E là 47.500 đồng/cổ phiếu.
Do đó, giá trị hợp lý của VDSC là 48.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời là 29% tính đến giá đóng cửa vào ngày 13/12.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN