Cổ đông Gỗ Đức Thành thông qua phương án giảm 40% mục tiêu lãi năm 2021

Bên cạnh nội dung về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ GDT còn thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 5/2021.
 
Mới đây, ĐHĐCĐ CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) đã thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung điều chỉnh giảm 40% mục tiêu lãi sau thuế 2021 so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
Cụ thể, GDT đánh giá dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Vì vậy, GDT sẽ điều chỉnh mục tiêu năm 2021 doanh thu về mức 327,2 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận về mức 51,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 40% so với chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
Bên cạnh nội dung về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ GDT còn thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 5/2021.
Theo đó, GDT dự kiến phát hành 843.390 cp theo dạng cổ phiếu ESOP. Danh sách được GDT liệt kê bao gồm 99 cổ đông, trong đó, có 6 cổ đông tổ chức và 93 cổ đông cá nhân.
Co dong Go Duc Thanh thong qua phuong an giam 40% muc tieu lai nam 2021
 
GDT cho biết các cổ đông trong danh sách là nhà cung cấp và nơi có quan hệ mật thiết với Công ty. Dự kiến sau phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của GDT sẽ tăng từ 16,9 triệu cp lên hơn 17,7 triệu cp.
Về tình hình kinh doanh, GDT ghi nhận doanh thu đạt hơn 247 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí cũng như tính thêm khoản lỗ khác hơn 1,7 tỷ đồng, GDT báo lãi sau thuế cả kỳ đạt 42,9 tỷ đồng, giảm hơn 17%.
Giải thích về việc kết quả kinh doanh đi lùi, GDT cho biết Công ty đã phải tạm dừng sản xuất từ ngày 15/07-04/10, do đó khiến doanh thu bị sụt giảm.
Ngoài ra, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các địa phương Công ty hoạt động như TP.HCM, Bình Dương nên Công ty đã hỗ trợ chính quyền địa phương, dẫn đến làm tăng các khoản chi phí.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN