VCB tăng trần phiên 28/2, vốn hóa vượt 540 nghìn tỷ đồng

Cổ phiếu VCB bật trần sau khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
Theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank thống nhất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ kiểm toán năm 2022 của Vietcombank đạt hơn 29,387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1.469,5 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291 tỷ đồng), Ngân hàng sẽ dùng toàn bộ hơn 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
Như vậy, với vốn điều lệ hiện tại gần 55.891 tỷ đồng và giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu hơn 21.680 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank sẽ là 38,79%/vốn điều lệ, tương đương phát hành thêm khoảng 2,17 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng.
VCB tang tran phien 28/2, von hoa vuot 540 nghin ty dong
 
Tính đến ngày 31/12/2023, Vietcombank có 2 cổ đông lớn là NHNN nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%.
Như vậy, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông lớn vẫn giữ nguyên nhưng số cổ phần nắm giữ sẽ tăng thêm, gồm NHNN sẽ nắm giữ hơn 5,8 tỷ cổ phiếu VCB và Mizuho Bank nắm gần 1,2 tỷ cổ phiếu VCB.
Phản ánh vào tin tức trên, trong phiên giao dịch 28/2, cổ phiếu VCB của Vietcombank bất ngờ tăng mạnh lên giao dịch ở vùng giá cao nhất lịch sử 94.000 - 95.000 đồng/cp (giá đã điều chỉnh theo cổ tức), vượt đỉnh cũ 93.400 đồng ghi nhận vào cuối tháng 7/2023. VCB đã tăng mạnh và chốt cuối phiên tại giá trần 97.400 đồng/cổ phiếu.
Với giá đóng cửa hôm nay, Vietcombank cũng lập đỉnh vốn hóa mới, đạt 540,5 nghìn tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN