Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch lãi ít nhất 400 tỷ đồng

Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 - 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.
HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với nhiều nội dung quan trọng. Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 - 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.
Kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.
Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.
Tap doan Hoa Sen dat ke hoach lai it nhat 400 ty dong
 HSG lên kế hoạch cho niên độ mới với 2 kịch bản.
Bên cạnh đó, HSG dự trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa mảng sản xuất kinh doanh ống thép. Trong đó, CTCP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, cho thấy tính chủ động cao trong công tác quản trị - điều hành đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa. Trong tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.
Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, Công ty sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.
Đối với hệ thống Hoa Sen Home, HSG sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.
Về nhân sự, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng sẽ thực hiện bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2024-2029.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN