TNA bị HoSE nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

HoSE nhắc nhở và đề nghị TNA tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA).
Theo đó, ngày 7/12/2021, HoSE nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tuy nhiên, thực tế TNA đã hoàn tất các đợt phát hành ngày 24/11/2021.
TNA bi HoSE nhac nho cham nop ho so thay doi dang ky niem yet
 
Bên cạnh đó, ngày 29/12/2021, HoSE nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết gần 7,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và 1,97 triệu cổ phiếu phát hành ESOP.
Tuy nhiên, căn cứ khoản 3, Điều 117, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.
HoSE nhấn mạnh, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành ngày 24/11 và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết ngày 29/12 vì vậy HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN