Yeah1 bán thêm vốn tại các công ty con

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) tiếp tục thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con.
Theo đó, ngày 31/12/2021, Công ty đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 Edigital để giảm sở hữu dưới 50% vốn điều lệ và không còn là công ty con của công ty, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn và dự kiến chuyển nhượng từ 31/12/2021-31/3/2022.
Tính tới 30/9/2021, YEG đang sở hữu 81,21% vốn tại CTCP Yeah1 Edigital, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất chương trình.
Trước đó, ngày 27/12, Công ty thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Trực tuyến Netlink, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn và thời gian dự kiến từ 27/12/2021 đến 31/3/2022.
Yeah1 ban them von tai cac cong ty con
 
Bên cạnh đó, YEG cũng thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn và thời gian dự kiến từ 27/12/2021 đến 31/3/2022.
Được biết, tính tới 30/9/2021, YEG đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại CTCP Công nghệ Thương mại Giga1, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bán buôn và đồng thời là công ty mẹ của hai công ty dự kiến thoái vốn.
Từ đầu năm, YEG cũng liên tục thoái vốn tại các công ty con. Mới nhất, Tập đoàn vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chuyển nhượng cổ phần và hạ tỷ lệ sở hữu tại CTCP Yeah1 Edigital xuống thấp hơn 51% vốn. Hiện, YEG đang sở hữu 81% vốn tại Edigital.
Trước đó vào đầu tháng 7/2021, YEG cũng đã thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Yeah1 tại Giga1.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN