ThuDuc House được hoàn nhập thuế 442 tỷ nhưng phụ thuộc vào việc thi hành án

ThuDuc House được hoàn nhập thuế GTGT liên quan hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 là 442,5 tỷ nhưng thực tế phụ thuộc vào việc thi hành án của các bị cáo liên đới.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, HoSE: TDH) công bố thông tin của vụ án hình sự liên quan đến hoạt động xuất khẩu kinh doanh linh kiện điện của công ty. 
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 30/6, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án vụ án hình sự liên quan đến hoạt động xuất khẩu kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House. ThuDuc House cập nhật các thông tin liên quan của vụ án cụ thể như sau.
Về số tiền hoàn thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng liên quan đến ThuDuc House
Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên ThuDuc House phải hoàn trả cho Cục thuế TPHCM số tiền thuế GTGT đã hoàn là 365,5 tỷ đồng. Theo đó yêu cầu Cục thi hành dân sự TPHCM chuyển số tiền 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp cho Cơ quan điều tra cho Cục thuế TPHCM.
Sau khi trừ đi phần thu lợi bất chính của ThuDuc House liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 là 22,4 tỷ đồng và số tiền các bị cáo của Cục thuế TPHCM trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả để chuyển cho ThuDuc House là 2,1 tỷ đồng thì số tiền thuế GTGT của ThuDuc House còn thiệt hại là 341 tỷ đồng. Đối với phần thiệt hại còn lại này, HĐXX cũng tuyên 18 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vụ án liên đới bồi hoàn 341 tỷ đồng cho ThuDuc House.
Nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 1184/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 22/12/2021, ThuDuc House đã thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 vào báo cáo tài chính năm 2021 với tổng chi phí ghi nhận là 620,6 tỷ đồng (trong đó bao gồm 88,3 tỷ đồng tiền thuế GTGT khấu trừ và 10,2 tỷ đồng tiền chậm nộp liên quan; 365,5 tỷ đồng hoàn thuế GTGT và 91,7 tỷ đồng tiền chậm nộp liên quan; 64,9 tỷ đồng thuế GTGT chưa được hoàn).
Do vậy, ngay sau khi bản án có hiệu lực thì ThuDuc House sẽ thực hiện hoàn nhập phần thiệt hại được các bị cáo tự nguyện khắc phục và được HĐXX tuyên các bị cáo bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, số chi phí thực tế được hoàn nhập còn phụ thuộc vào việc thi hành án của Cục thi hành dân sự TPHCM.
ThuDuc House duoc hoan nhap thue 442 ty nhung phu thuoc vao viec thi hanh an
 
Về số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng liên quan đến số tiền hoàn thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng mà Cục thuế TPHCM đang thực hiện truy thu đối với ThuDuc House.
Ciệc Cục thuế TPHCM truy thu tiền chậm nộp đối với đối số tiền hoàn thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng với ThuDuc House theo quy định Luật thuế là không có cơ sở, do vụ việc đã khởi tố hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
Mặt khác, căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trường hợp của ThuDuc House thuộc điểm đ khoản 1 nên không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 38 nên Cục Thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Do đó, các Quyết định áp dụng khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT, 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và 66/QĐ- CT ngày 11/01/2021 của Cục thuế TPHCM đối với ThuDuc House là hoàn toàn không có căn cứ và trái với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ThuDuc House trong suốt hơn 2 năm qua.
Vì vậy, ThuDuc House sẽ có văn bản kiến nghị lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Cục thuế TPHCM thu hồi/hủy bỏ các quyết định 5438/QĐ-CT, 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021, không thực hiện truy thu tiền chậm nộp là 91,7 tỷ đồng và gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế đối với ThuDuc House liên quan đến số tiền chậm nộp này theo đúng quy định của pháp luật để ThuDuc House sớm khôi phục lại hoạt động kinh doanh, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông của ThuDuc House (trong đó có cổ đông nhà nước).
Đối với số tiền chậm nộp này, ThuDuc House cũng sẽ thực hiện hoàn nhập chi phi đã ghi nhận là 91,7 tỷ đồng và giảm số tiền phải trả tương ứng cho Cục thuế TPHCM trên báo cáo tài chính ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Về việc hạn chế các giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM của ThuDuc House theo công văn 1729/CV-CSKT-P10 ngày 13/4/2021. 
Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã tuyên nghĩa vụ của ThuDuc House phải hoàn trả cho bị hại là Cục thuế TPHCM là 365,5 tỷ đồng và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho ThuDuc House như đã đề cập ở trên. Về phần trách nhiệm dân sự tại bản án sơ thẩm, ThuDuc House đã tạm nộp toàn bộ số tiền 365,5 tỷ đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng 6/2021.
Do đó, HĐXX đã chuyển đề nghị gỡ bỏ hạn chế các giao dịch, biến động tài sản Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM của ThuDuc House theo công văn 1729/CV-CSKT- P10 ngày 13/04/2021 cho Cơ quan điều tra Bộ công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại phần đối đáp, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM cũng chấp thuận đề nghị cho phép ThuDuc House được giao dịch bình thường về tài sản mà không cần thông báo cho Cơ quan điều tra theo công văn 1729/CV-CSKT-P10 ngày 13/4/2021.
Vì vậy, ThuDuc House sẽ sớm gửi văn bản đề nghị Cơ quan điều tra Bộ công an gỡ bỏ hạn chế cho ThuDuc House và các công ty thành viên theo quy định của pháp luật để mọi giao dịch tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM được trở lại bình thường, đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của ThuDuc House.
Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng cho ThuDuc House trong vụ án này, HĐXX cũng tuyên các bị cáo liên đới bồi thiệt hại ThuDuc House là 7,7 tỷ đồng. Tại thời điểm tuyên án, các bị cáo đã nộp khắc phục hầu hết cho ThuDuc House đối với phần thiệt hại này.
Như vậy, theo các nội dung tại Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM thì báo cáo kết quả kinh doanh của ThuDuc House sẽ có sự biến động mạnh về chỉ tiêu lợi nhuận do phần hoàn nhập chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 với tổng số tiền dự kiến là 442,5 tỷ đồng, cụ thể bao gồm:
Tuy nhiên, việc hoàn nhập chi phí thực tế này còn phụ thuộc rất lớn vào việc thi hành án của các bị cáo liên đới bồi hoàn cho ThuDuc House.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN