TCH dự kiến 'bơm' tối đa 3.300 tỷ đồng vào 3 công ty con

TCH dự kiến góp bổ sung tối đa 3.300 tỷ đồng vào 3 công ty con là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc, CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa thông qua việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án bất động sản của công ty.
Theo đó, TCH dự kiến góp bổ sung tối đa 3.300 tỷ đồng vào 3 công ty con là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc, CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.
TCH du kien 'bom' toi da 3.300 ty dong vao 3 cong ty con
 TCH sắp rót 3.300 tỷ đồng vào 3 công ty.
Cụ thể, TCH sẽ góp thêm tối đa 2.000 tỷ đồng vào Công ty Phát triển Nhà Đại Lộc. Với tỷ lệ sở hữu 99%, giá trị phần vốn góp hiện tại của TCH vào đơn vị này là 19,8 tỷ đồng.
Tại Công ty Xây dựng Đại Thịnh Vượng, TCH sẽ góp bổ sung tối đa 800 tỷ đồng. Phần vốn góp của TCH tại công ty con này là 309,98 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 99%.
TCH sẽ dành tối đa 500 tỷ đồng góp thêm vốn vào Tập đoàn Bất động sản CRV. Được biết, tỷ lệ biểu quyết của TCH tại tập đoàn bất động sản này là 57,98%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67% (trong đó bao gồm cả phần tỷ lệ lợi ích gián tiếp và quyền kiểm soát gián tiếp thông qua các công ty con và công ty con thứ cấp).
Phần vốn góp của TCH tại Tập đoàn Bất động sản CRV hiện là hơn 2.520 tỷ đồng.
Phía TCH cho biết thời gian tiến hành việc góp bổ sung vốn vào các đơn vị này là trong năm tài chính 2021, dự kiến được thực hiện thành nhiều lần.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN