Sonadezi báo lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Sonadezi báo lãi sau thuế đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 588 tỷ đồng.

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, SNZ) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 trong đó ghi nhận doanh thu đạt 1.249 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ kinh doanh khu công nghiệp đạt 308 tỷ đồng, góp gần 25%. Doanh thu cung cấp nước sạch chiếm 22% tổng doanh thu. Ngoài ra các mảng mang lại khoản doanh thu lớn còn có cung cấp dịch vụ cảng và xử lý chất thải.

Trừ các loại chi phí phát sinh, Sonadezi báo lãi sau thuế trong quý 3 đạt 329 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 194 tỷ đồng.

Sonadezi bao lai sau thue hon 1.000 ty dong trong 9 thang
 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.513 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 267 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ chủ yếu tăng phần cổ tức, lợi nhuận được chia và thu lãi tiền gửi.

Sonadezi báo lãi sau thuế đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 588 tỷ đồng. Kết quả này giúp Sonadezi vượt trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của SNZ ghi nhận hơn 19.383 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 18% lên hơn 3.403 tỷ đồng.

Trong đó, SNZ đang đầu tư 112 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang và 73 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai (BOT Cầu Đồng Nai).

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 11%, lên hơn 1,545 tỷ đồng với hơn 107 tỷ đồng phải thu Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa và gần 103 tỷ đồng phải thu khách hàng liên quan đến hoạt động dịch vụ cảng biển.

Nợ phải trả của SNZ tăng 6% so với đầu năm, ghi nhận gần 11.228 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn chiếm 36% và vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 24% tổng nợ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN