Chủ tịch Sở GDCK Việt Nam (VNX) là ai?

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).
Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội.
Theo đó, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Chu tich So GDCK Viet Nam (VNX) la ai?
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao các Quyết định điều động bổ nhiệm cho các chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. 
Về lãnh đạo của HNX, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 37/2020 của Thủ tướng có hiệu lực từ 20/2/2021. VNX hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP HCM (HoSE).
VNX được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân... Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HoSE.
Như vậy, lãnh đạo các Sở giao dịch đã kiện toàn, chuẩn bị cho việc đưa Sở GDCK Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN