PXM bị hạn chế giao dịch do nhiều quý chìm trong thua lỗ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM).
 
Nguyên nhân được HNX do PXM bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC bán niên 2022 đã soát xét. Bên cạnh đó là kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC năm 2021 của PMX.
HNX sẽ xem xét đưa cổ phiếu PXM ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch sau khi các đơn vị này khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.
PXM bi han che giao dich do nhieu quy chim trong thua lo
 
Về tình hình kinh doanh, quý 2/2022, PXM ghi nhận doanh thu thuần hơn 585 triệu đồng, tăng 12%, tuy nhiên PXM vẫn lỗ 5,34 tỷ đồng.
Theo giải trình, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ của đơn vị là do chi phí tài chính của các khoản vay từ năm trước chưa trả được nợ gốc nên lãi vay phải trả trong kỳ tăng cao và trong kỳ đơn vị đã trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn, khó đòi.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp có doanh thu 882 triệu đồng, tăng 10%, lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.
Đến ngày 30/6/2022, PXM đang nợ 480 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 437 tỷ đồng. Lỗ sau thuế chưa phân phối lũy kế hơn 590 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN