Pomina báo lãi 'hụt' sau soát xét, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 350 tỷ

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Pomina giảm 3,6% về mức 194,6 tỷ đồng so báo cáo tự lập. Còn nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 350 tỷ.
Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021 của CTCP Thép Pomina (HoSE: POM), đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền hơn 350 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021.
Điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của POM.
Các chỉ tiêu tài chính của POM trong 6 tháng 2021 hợp nhất với doanh thu thuần 6.213 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với báo cáo tự lập. Tương tự, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 3,6% về mức 194,6 tỷ đồng so báo cáo tự lập.
Theo Pomina, sở dĩ lợi nhuận kỳ này tăng mạnh, trong khi cùng kỳ lỗ tới 151 tỷ đồng do dự án lò cao đi vào hoạt động mang lại hiệu quả giá thành sản xuất công ty giảm, lợi nhuận gộp tăng. Đồng thời chi phí lãi vay giảm 12% so với cùng kỳ.
Pomina bao lai 'hut' sau soat xet, no ngan han vuot tai san ngan han hon 350 ty
 
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Pomina tăng mạnh thêm hơn 2.154 tỷ đồng lên 13.328 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho lên tới 3.909 tỷ đồng, tăng 1.656 tỷ đồng so đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương cũng nhảy vọt khi chiếm 448 tỷ đồng.
Đổi lại, trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn của Pomina chiếm 6.086 tỷ đồng, tăng 679 tỷ đồng so đầu kỳ. 
Lãi lớn là vậy, song tình hình cổ phiếu POM không mấy khả quan khi chốt phiên 1/9 tại mức giá 16.650 đồng/cp, ghi nhận giảm gần 2% trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng sao dịch không mấy sôi động khi bình quân ở mức 323.352 đơn vị mỗi phiên.
Mới đây, HĐQT Pomina đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 70 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, Công ty dự tăng vốn điều lệ lên hơn 3.500 tỷ đồng, mục đích nhằm tăng quy mô vốn.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN