Cao su Đắk Lắk chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%

Với 73,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DRI dự kiến chi 21,96 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) cho biết sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021 vào ngày 20/9.
Theo đó, DRI sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 5/10. Như vậy, với 73,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi 21,96 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Cao su Dak Lak chot quyen chia co tuc tien mat ty le 3%
 
Nói về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý 2/2021 của DRI đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cao su, tăng 29% so với cùng kỳ. Cộng với việc giá vốn thành phẩm giảm 35%, lãi gộp cả kỳ của Công ty ghi nhận gần 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ xấp xỉ 1 tỷ đồng.
Nhờ lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng đột biến, doanh thu tài chính quý 2/2021 của DRI đạt hơn 5 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ.
Chi phí trong kỳ của DRI giảm so với cùng kỳ, dù chi phí bán hàng (tăng 32%) và chi phí quản lý (tăng 4%) đều ghi nhận tăng. Nguyên nhân là do chi phí tài chính giảm 36% về mức 10 tỷ đồng nhờ cả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đều giảm.
Với những thuận lợi trên, DRI báo lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ ròng hơn 26 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 243 tỷ đồng, tăng 78%. Lợi nhuận trước thuế đạt 63, tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,8 tỷ đồng (cùng kỳ âm 21,5 tỷ đồng).
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 586,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 60,6 tỷ đồng.
Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 41,4% kế hoạch doanh thu và vượt gần 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN