PGBank muốn dừng sáp nhập vào HDBank, kế hoạch lãi 310 tỷ

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PGB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với chỉ tiêu lãi trước thuế 310 tỷ và dừng sáp nhập vào HDBank.
Kế hoạch lãi 310 tỷ, tăng 46% so năm 2020
Cụ thể, năm 2021, PGBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 tổng tài sản 37.349 tỷ đồng, tăng 3,3% so năm 2020.
Dư nợ cho vay khách hàng đạt 27.640 tỷ đồng tăng trưởng 7,7% so với 2020, tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7,6%.
 Tổng huy động khách hàng 32.518 tỷ, tăng 3%, trong đó huy động vốn thị trường I đạt 30.411 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8%.
Trong cơ cấu huy động thị trường I: huy động từ bán lẻ là 21.811 tỷ đồng tăng trưởng 11,4% so với 2020, huy động KHDN bao gồm cả huy động Petrolimex là 8.600 tỷ đồng giảm 5,6% so với năm 2020.
Lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 2020.
PGBank muon dung sap nhap vao HDBank, ke hoach lai 310 ty
 Kế hoạch 2021 của PGBank 
PGBank cho biết sẽ kiên quyết và xử lý quyết liệt để nhanh chóng xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, trong đó tập trung xử lý các khách hàng đã bán nợ cho VAMC để sớm thu hồi nợ và hoàn nhập chi phí dự phòng đã trích lập.
Chi tiết hơn, PGBank đặt kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức kinh tế năm 2021 đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 38% so với thực hiện 2020.
Tín dụng đạt 16.371 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2020. Thu dịch vụ ngoài lãi đạt 103 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2020.
Hoạt động quản lý và kinh doanh vốn dự kiến sẽ huy động 2.106 tỷ đồng từ liên ngân hàng, giảm 26% so với 2020.
Đầu tư trái phiếu Chính phủ dự kiến tăng thêm khoảng 225 tỷ đồng. Lợi nhuận từ tự doanh trái phiếu là 20 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ, doanh số mua bán ngoại tệ dự kiến đạt 5 tỷ USD, lợi nhuận dự kiến đạt 16,68 tỷ bằng 183% so với 2020.
Về xử lý và thu hồi nợ, PGBank dự kiến thu hồi tổng cộng 723,8 tỷ đồng; trong đó, nợ xấu nội bảng là 308 tỷ đồng, nợ bán cho VAMC là 367 tỷ đồng (kể cả thu từ những khoản vay đã tất toán trái phiếu), thu nợ (gốc+lãi) đã sử dụng dự phòng rủi ro là 48,6 tỷ đồng.
Dừng giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank
PGBank muon dung sap nhap vao HDBank, ke hoach lai 310 ty-Hinh-2
 
Về tình hình năm 2020, tổng tài sản của PGBank đạt 36.153 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 4.579 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng huy động vốn đạt 31.580 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch, tăng 4.292 tỷ đồng so với năm 2019.
Dư nợ cho vay toàn ngân hàng đến 31/12/2020 đạt 25.675 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch, tăng 1.978 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Lợi nhuận kế toán trước thuế 212 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2019.
Tháng 4/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sáp nhập PG Bank vào Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh (HD Bank). Mặc dù, hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10/2018.
Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PG Bank.
Do vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN