3 thành viên HĐQT Viconship đồng loạt từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Trước thềm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2021, 3 thành viên HĐQT của CTCP Container Việt Nam (Viconship, VSC) đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty.
HĐQT Viconship cho biết đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nghiêm Tuấn Anh, ông Nguyễn Thế Trọng và bà Đặng Trần Gia Thoại với lý do cá nhân.
Ban lãnh đạo cho biết sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 26/3 tới để thông qua các đơn từ nhiệm này.
Sau khi 3 thành viên xin từ nhiệm thì HĐQT của Viconship còn 6 nhân sự, bao gồm ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thế Duy, ông Nguyễn Hoàng Anh, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Việt Trung.
3 thanh vien HDQT Viconship dong loat tu nhiem truoc them dai hoi co dong
 VSC có biến động nhân sự trước thềm Đại hội.
Về tình hình kinh doanh năm 2020, Viconship ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.688 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tăng 4% lên 296 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp công ty vượt 9% kế hoạch doanh thu năm và vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.
Sang năm 2021, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch doanh thu 1.700 tỷ đồng và lãi trước thuế 335 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2020.
Đáng chú ý là Ban lãnh đạo đã đề ra thêm các chỉ tiêu thấp hơn với doanh thu 1.485 tỷ đồng và lãi trước thuế 296 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 12% với kết quả 2020. Kế hoạch này đặt trong trường hợp dịch Covid-19 có diễn biến bất thường và container MT tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cho cả năm 2020 và 2021 đều dự kiến là 20%/vốn điều lệ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN