ACB đặt kế hoạch lãi tăng 10%, phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB), năm 2021 nhà băng này đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 8,482 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu tăng vốn.
Cụ thể, ACB dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu đều tăng trưởng như tổng tài sản tăng 10%, tiền gửi khách hàng và tín dụng đều tăng 9%.
Lợi nhuận trước thuế khoảng 10,602 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 10% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 8,482 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Dự kiến sau khi trích lập các quỹ cho năm 2021, ACB sẽ còn hơn 7,009 tỷ đồng, trong đó sẽ dùng gần 6,755 tỷ đồng để chia cổ tức cho năm 2021 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu.
ACB dat ke hoach lai tang 10%, phat hanh co phieu tra co tuc
 
Đến cuối năm 2020, quy mô tổng tài sản của ACB đạt 445.000 tỷ đồng, tăng 61.000 tỷ đồng so đầu kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9.596 tỷ đồng, tăng 28% và vượt 26% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt mức 1,86% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đjat 24,31%.
Với kết quả đó, ACB dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 25%.
Theo đó, ACB sẽ phát hành thêm hơn 540 triệu cổ phiếu, nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại để chia tính đến 31/12/2020.
Nếu phát hành thành công, ACB sẽ tăng vốn từ 21,616 tỷ đồng lên 27,019 tỷ đồng. 
Theo ACB, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn đối với Ngân hàng; tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ; thêm nguồn vốn để cải tạo, đều tư các dự án chiến lược trong năm 2019 – 2024.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN