PC1 'buông tay' Thủy điện Thượng Hà

Dự án Thủy điện Thượng Hà nằm tại Sông Gâm, tỉnh Cao Bằng, có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, công suất 10 MW, sản lượng thiết kế 40 triệu kWh. Thời gian triển khai dự án từ năm 2024 – 2026.
CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) vừa công bố nghị quyết chuyển nhượng dự án Thủy điện Thượng Hà về CTCP Thủy điện Sông Gâm – công ty con của PC1. Thời gian hoàn thành trong quý 1/2024.
Dự án Thủy điện Thượng Hà nằm tại Sông Gâm, tỉnh Cao Bằng, có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, công suất 10 MW, sản lượng thiết kế 40 triệu kWh. Thời gian triển khai dự án từ năm 2024 – 2026.
CTCP Thủy điện Sông Gâm được thành lập năm 2020 với 30 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó PC1 trực tiếp góp 29,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 99%. Vào ngày 24/11/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên 46 tỷ đồng.
PC1 'buong tay' Thuy dien Thuong Ha
 
Trước đó vào ngày 8/11/2023, HĐQT PC1 thông qua nghị quyết chuyển nhượng gần 1,8 triệu cổ phần, tương ứng 39% vốn điều lệ của Thủy điện Sông Gâm, hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 60% (tính đến ngày 31/12/2023).
Ở một diễn biến khác, PC1 vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3, thời gian tổ chức trong tháng 4/2024.
Đáng chú ý, vào ngày 1/2, PC1 đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Mai Lương Việt. Đơn từ nhiệm của ông Việt sẽ được xem xét thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, PC1 ghi nhận doanh thu 7.803 tỷ đồng, giảm 6,6% so với năm 2022. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần 100 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 28% và 18% lên 980 tỷ đồng và 335 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 297 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước đó, tương ứng hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2023.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN