Nợ xấu của BIDV lên hơn 21,342 tỷ đồng khiến dự phòng 'ngồn ngộn'

BIDV tăng vọt trích lập dự phòng đến 93% khi chiếm 7,006 tỷ đồng. Chính điều này khiến nhà băng này báo lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 42% về còn 1,696 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV, BID) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020 với thu nhập lãi thuần đạt 10.565 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi từ dịch vụ cũng tăng 28% lên 1,593 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 16% khi đạt 486 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh lại lao dốc 98% về còn hơn 1 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm 32% về 506 tỷ đồng.
Trong kỳ, BIDV tăng vọt trích lập dự phòng đến 93% khi chiếm 7,006 tỷ đồng. Chính điều này khiến nhà băng này báo lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 42% về còn 1,696 tỷ đồng.
No xau cua BIDV len hon 21,342 ty dong khien du phong 'ngon ngon'
 
Lũy kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần đạt 35,797 tỷ đồng, giảm nhẹ so năm trước, bù lại các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng. Trong đó, lãi từ chứng khoán đầu tư gấp 3 lần năm trước, ghi nhận gần 1,515 tỷ đồng.
BIDV chi gần 23,125 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2020, tăng 15% so năm trước. Do đó, sau cùng BIDV ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế giảm 14% về gần 9,214 tỷ đồng và 7,363 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng giảm 15%, chỉ còn hơn 7,137 tỷ đồng.
Theo đó, BIDV chỉ thực hiện được 74% kế hoạch 12,500 tỷ đồng lãi trước thuế của cả năm 2020.
Trong năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 67,951 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 33,745 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập khác giảm, tăng các khoản tiền gửi và cho vay TCTD khác, giảm các khoản nợ Chính phủ và NHNN...
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của BIDV tăng nhẹ 2% so với đầu năm lên hơn 1.5 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9% lên hơn 1.2 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10% khi đạt hơn 1.2 triệu tỷ đồng.
Tổng nợ xấu cũng tăng 9% lên mức hơn 21,342 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 38%, nợ nghi ngờ giảm 43%, trong khi nợ có khả năng mất vốn tăng 46%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay chỉ tăng nhẹ từ 1,75% lên 1.76%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN