Bổ sung 2 khu công nghiệp tại Thái Nguyên vào quy hoạch

Thủ tướng vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, tổng diện tích 975 ha.

Cụ thể, KCN Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại TP Sông Công và KCN Phú Bình diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình được bổ sung quy hoạch. Các KCN khác nằm trong quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2014 không thay đổi.

Bo sung 2 khu cong nghiep tai Thai Nguyen vao quy hoach
 Ảnh minh họa.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch các KCN Sông Công II giai đoạn 2 và KCN Phú Bình... UBND tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo HĐND xem xét thông qua và quyết nghị việc điều chỉnh, bổ sung các KCN nêu trên trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất KCN được điều chỉnh; Chỉ đạo thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện quy định...

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN