Nhà Khang Điền mua lại 27 triệu cổ phiếu quỹ giữa lúc thị giá lao dốc 28%

Nhà Khang Điền dự kiến chi hơn 525 tỷ đồng để mua lại 27 triệu cổ phiếu, tương đương 4,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ.
 

Ngày 25/3, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa thông qua phương án mua 27 triệu cổ phiếu, tương đương 4,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ.

Mục đích nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông. Nguồn vốn dự kiến được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian dự kiến trong quý 2/2020, tối đa không quá 30 ngày từ khi bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Giao dịch sẽ thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên HoSE với giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nha Khang Dien mua lai 27 trieu co phieu quy giua luc thi gia lao doc 28%
 Diễn biến đổ đèo của cổ phiếu KDH.

Hiện tại, cổ phiếu KDH đang được giao dịch tại mức 19.450 đồng/cổ phiếu, giảm gần 28% trong 3 tháng qua. Tạm tính tại mức thị giá này, số tiền Nhà Khang Điền phải chi cho thương vụ lần này hơn 525 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, Nhà Khang Điền ghi nhận 2.845 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 3% so với năm trước và thực hiện 95% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lãi ròng báo tăng hơn 13%, lên mức 915 tỷ đồng qua đó vượt 1,7% mục tiêu đề ra.

Cũng trong ngày 25/3, Hội đồng quản trị Nhà Khang Điền cũng đã công bố Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc với bà Nguyễn Thuỳ Trang.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN